Da er vi i gang med siste måneden for i år. Ved stasjonen er det fortsatt snøfritt mens det ved inntaket er ca 5 cm. Temperaturen har vert fra null til minus noen få grader. Det betyr lite og intet tilgis og ingen produksjon.
Men i dag har det vert ideelle forhold for damrensk. Kjell og Johan fikk med seg ei maskin fra Skånevikstrand Maskinstasjon og har gjort en kjempejobb i dag. Det er nesten som en ikke tror hva de fant før en ser det. Alle inntaka blei åpna og tømt for vatn. Her ser vi hovedinntaket etter at vannet er tappet ut og før noe er gravd ut..Denne massen kom i forbindelse med flommen 28-29.oktober.Maskinkjøreren vurderte mengden til flere hundre (400?) m3 !!!!Selv om Breiborgsbekken er forholdsvis liten, var det litt masse der også. Maskinkjøreren hadde med seg ei mindre skuffe som han brukte til finrensk etter at flere ordinære skuffet var rensket ut.
I Hagabekk var det også mye masse + ei litt større steinblokk.Men etter ei økt med maskin og litt håndrensk blir inntaket igjen slik vi helst vil ha det.Det er flott at vi har fått alt dette rensket ut før vinteren og vi takker Kjell, Johan og maskinkjøreren for en meget god jobb.

Kjell fikk også anledning til å inspisere tapperøret fra dammen. Det er ikke noen bilder derfra, men Kjell melder om 3 mindre skader som vi skal sjekke litt nøyere.

Når mørket seig på var de klar med jobben og stengte igjen slik at vi fikk fylt opp inntaka igjen. Med så lite tilsig som nå var ikke hovedinntaksdammen full igjen før kl 20:30.