Robert og Anne på Hordatun kjøpte for ikke så lenge siden også det gamle ungdomshuset/grendahuset på Håra. Der var også det gamle servicet med “Håra” påmalt i blått havnet i kjelleren. Anne og Robert har tatt det frem igjen og brukt det på arrangement i huset – noe de fortsatt har planer om slik vi forstår det.

Men, de har og vert så generøse å gi oss “et sett” til å ha i stasjonen – vi takker så mye.

Vi synes dette er svært så kjekt på flere måter. Iflg Sigvart Legård var det mor til Kjell (en av eierne i HK) og Gjertrud Bøen (tidligere nabo) som stod for å anskaffe dette. Kjell og Trygve er vokst opp på Håra og har nok sine egen opplevelser herfra, mens fedrene til Olav O og meg, som er vokst opp som naboer til huset, sikkert kunne fortalt historier herfra. Johan har sikkert også opplevelser bl.a fra ungdomstida her. Dvs at historisk har dette en betydning for alle eierne minus Hardanger Kraft.

Siden vi i kraftprosjektet også nytter Håra-navnet, er det ekstra kjekt å ta disse kjørlene med som et minne om historien og et bindeledd inn i fremtiden.

Robert og Anne satser nå mye tid og penger på ombygging av ungdomshuset for å gjøre det brukervennlig ihht dagens krav….mer + bilder kommer

Slik såg det ut her i mai før arbeidet begynte.Bildet under er fra 1.oktober. Den dagen støptes det vegger for tilbygget mot sør.I dag, søndag 16.november er bygget kommet så langt at vi ser at noe spesielt er på gang her.
Det blir spennende å se hva dette blir til slutt.