Det har vert god innsats i øvre del i dag. Kjell og Johan har fått ferdig spiraltrappa og gangbanene i kjellaren. Her er det blitt en ny verden når det gjelder adkomst for kontroll og betjening av ventilene.Gangbanen ender her ved ventilen for justering av minstevannsføringa. Nå er det også tilgang for elektrikeren for å montere lys. Ei lita rett trapp som skal gå fra nedre del av spiraltrappa og ned på golvet kommer også.

Håradalen Utvikling ga oss tillatelse til å utbedre et bekkeleie på flaten ovenfor Rv 13. Trygve fikk med seg en gravemaskin fra Skånevikstrand Maskinstasjon og har sørget for at bekken ledes til Håraelva godt ovenfor inntaksdammen.
Samtidig fikk de også gravd fram ei tildekka stikkrenne og sørget for at vannet som kommer der går rett i dammen og ikke mot bygget. Det utgravde området ved inngangen er også tilordnet igjen. Siste oppdrag var rensk i inntak Hagabekk. Her fikk de rensket ut mer enn 20 m3 stein og grusmasse.Ellers er det fint småkraftvær og god produksjonsmiley.