Heldigvis ga Odda Energi klarsignal for oppstart igjen i dag og det er passelig med nedbør til god drift smiley.

De vise er kommet til at flommen her i området var en 50-årsflom og på Voss snakkes det om en 200-årsflom. Skadene hos oss er beskjedne. En bekk som flommet over har lagt igjen en del masse på plassen foran inntaksdammenPå veien videre har den samme vannmassen gravd seg ned ve inngagsdøra og fortsatt rundt hjørnet og i elva.Mye vann betyr at store krefter er i sving. Det ser vi tydelig når vi oppdater at to store plastringssteiner rett nedstrøms dammen er flyttet..De store vannmengdene fører også med seg my sand, grus og stein i ulik størrelse. Det har nok lagt seg masse i alle inntaka og her ser vi hvordan det ser ut i inntak Hagabekk.Massen ligger langt bakover i inntaket.Det er det vi har oversikt over til nå.

Røldalsvatnet var jo uvanlig høyt i forbindelse med flommen. På bildet under ser vi tydelig hvor høyt der har vert. Ved kraftstasjonen har det stått langt opp i trappa ned til utløpskanalen og en del av jorda er vasket bort. Den høge vannstanden har flyttet litt på diverse greier i nausttomta hos oss. Bordet med aluminiumsbåten på stod inne i tomta ved siden av den andre båten.Vatnet har nok stått 1 m opp på steinmurene. Det som er enda mer utrolig er telefonstolpen som har tredd seg inn i sikkerhetswiren på tilhengeren. Her skulle en trodd at det har vert folk på ferde, men det har det visst ikke vert. En annen telefonstolpe er savnet og har nok tatt seg en tur på egen hånd…
.
I utløpet av Håraelva har det vert en del utgraving i søsvestre kant og en god del finmasse er ført med elva nedover og lagt seg dårlig til oppe i elveløpet. Det skyldes jo at vatnet stod høgt.