Jens har beregnet at det minst har vert ei vannføring på 32 m3/s, men gjerne mer. Beregningene er basert på en regional flomfrekvensanalyse. Andre beregningsmetoder kan gi andre verdier. Beregningene indikerer ca en høstflom. Dam og inntak er beregnet for betydelig større vannmengder enn dette.

Men områdene rundt oss har hatt større flom og skader og Jens viser til at målestasjonen Grimsvatn i Suldal viste mellom ti-årsflom og 50-årsflom mens Breiborgsvatnet mot Sauda og Reinsnosvatnet nærmere Odda viste over 50-årsflom. Det tyder derfor på at det kan ha vert en 50-årsflom i Håraelva også!! Dette stemmer også mer mht til hva lokalbefolkningen sier de har opplevd.

I dag er det snø over ca 800 moh – ned til Breiborg rapporterte Kjell i formiddag.

Statistikken til yr.no viser følgende nedbørsmengder de siste døgna:

Kjell og Johan har sjekket hele anlegget og konstatert at det er mye masse (stein og grus) i inntak Hagabekk og noe i hovedinntaket og inntak Breiborgsbekken. Dette må renskes med gravemaskin, noe det er det tillaget for.

På ristene og flytende i inntaket var det mye greiner, løv og annet som de fikk rensket opp. Hele grøftetraseen er inspisert og den er skadefri smiley.

Kraftverket er klargjort for oppstart, så vi venter bare på klarsignal fra Odda Energi for å slippe strøm på linja. De rapporterer om at selve linjenettet er ok, men at det er forskjellig som må kontrolleres og gjerne gjøres før klarsignal gis.

Siste: OE gir ikke klarsignal for start i dag. Ny status i morgen tidlig. Det gjelder de andre småkraftverka i området også.

Røldalsvatnet er høgt og over vanlig reguleringshøyde på kt 280 moh, men under DFV (dimmensjonerende flom) som er på kt 283,78 (heldigvis aldri målt). Dagens vannstand sies å være 281 moh. Arne Martin har tatt bildet som viser dette ved kanalen under kraftverket. Vannet står ca 1 m over golvet i utløpet av kanalen.

Det rapporteres at nede i Botnen står alle fire lukene åpne…Med andre ord så viser dette også at vi har hatt et uvanlig stort tilsig.