Det har vert kraftig nedbør og stort tilsig de siste dagene, og mer er i vente. Produksjonen går for fullt og alt omkringliggende ser ut til å fungere fint. De to første bildene under her er tatt ca kl 15. Da var det ca 12 cm overløp. Det skal ha vert opp i ca 50 cm overløp på søndag. En ny topp ser ut til å komme tirsdag ettermiddag..

Trygve har gått langs hele traseen i ettermiddag og kan meddele at det ser meget bra ut. Vannet renner der det skal og er tillaget og ingen utgravinger er registrert. Det er vi svært fornøyd med. Når bildene ble tatt hadde det vert lite nedbør noen timer så vannstanden hadde gått ned.

..

I drensrøra fra grøfta ser det også bra ut.På oversida av Rv13 renner det ganske heftig og en flombekk der gikk over veien og mot inntaket slik at det ble litt graving ved huset. Kjell tok affære og med hjelp av noen flaker fikk han ledet vannet i rett retning. Vi må grave opp litt på nedsida av veien og sørge for dette renner inn i inntaket smiley.

I kraftstasjonen har Trygve og Johan i dag montert ei midlertidig vifte mot hydraulikkanlegget. Vi sliter med for høg temperatur så derfor gjør vi dette tiltaket mens leverandøren jobber med saken.Johan er lett å be og liker seg når han får bruke sine kunnskaper så tilkoblinga her var en lek.

Mandag og tirsdag i sist uke fikk Kjell og Johan montert de utvendige rekkverka – ett på muren ved inntaket og ett over utløpskanalen.

.Etter at bildene er tatt, blei også varselskilta montert.

ps – se på det første bildet i dette innlegget og dette siste. Det er to forskjellige verdener disse stedene Oppe i dalen er det mye vær, strie vannstrømmer, vannstøy etc, mens det ved stasjonen er fullstendig ro. Det en ikke ser, og hører, på bildet er jo en generator som går for fullt og en kanal der det spruter ut vann…..

Vi skal prøve å fotografere større vannføring ila ettermiddagen…