Produksjonen går på skinner nå og det er tilsiget som styrer effekt og volum. Vaktmannen har kjørt et par “skumminger” (satt ned produksjonen litt slik at vannivået har steget over overløpet) av lau. Med ein av de andre vaktene på utkikk, kan vi konstatere at det har virket etter hensikten – lauet seilte fint over dammen.
For å kunne jobbe enda sikrere når vi f.eks skal sjekke rister o.l, har vi nå også fått på plass fallsikringsele med tilhørende utstyr, bruksanvisninger og prosedyrer.

I går fikk vi endelig levert mye av stålproduktene som vi har ventet på. Johan stilte med traktoren og fikk losset dette både ved stasjonen og ved inntaket.
I dag har også Kjell og Trygve bidratt og materiellet er sortert og gjort klart for montering. Her er det utvendige rekkverket som skal opp ved inntaksdammen.I inntakshuset er allerede luka i golvet (for eventuell ned og oppheising av materiell og deler) lagt på plass.Vindeltrappe med tilhørende utstyr for adkomst ned til rør og ventiler i inntaket er sortert og lagret inne i våtkammeret. Vi ser fram til å få dette montert og Johan og Kjell er klare for å starte med de utvendige rekkverka fra mandag. Videre er det avtalt at Oddvar Øvregård blir med for å montere trapp og gangbaner nede. Det er kjekt med ivrige, positive og flinke pensjonister og vi regner med at de får noen trivelige dager i Håra Kraft sin tjeneste.

I kveld har Trygve også hatt med seg beredskapsvaktene Nils Ove, Bjarte og Johan samt vaktmann Kjell og gjennomgått oppdatert drift og vedlikeholdsinfo. Tida går fort ei kveldstund i godt lag, og her virker det som de 2,5 timene ble godt nytta.
Trygve rapporterer at det var en gira, lærevillig og munter gjeng så dette tegner godt før høst- og vinterværet setter inn.
Vi ønsker alle lykke til og håper det blir en lett jobb å holde god drift fremover.