Vi er 1/3 ut i oktober og med vind og mye nedbør blei det også stort laufall denne uka. Mye vann i elva rensker godt med seg og med full produksjon har det i siste del av uke 41 resultert i tilstopping av finrista i inntaket. Torsdag tok Trygve og Johan affære og stoppet produksjonen, tappet ned dammen og sjekket finrista. De forteller at det var tett av fastklistra lau – som et teppe over. Bildet under er tatt ned i vannet ved toppen av finsrista før renskingHer ser vi Johan i full gang med siste rest i bunn av rista.De fikk tatt en grundig rengjøring og kjørt igang igjen når regnværet startet igjen – godt jobba.

Men hvor lenge var Adam i paradis?
Det blei ny rensking både fredag og lørdag.

Vi har så langt valgt å ikke ha luker foran ristene slik at vi kan kjøre bakspyling av ristene, men når vi ser hvordan dette ser ut en høstdag, kan det nok være noe å tenke på. Vi har heller ingen automatisk grindrensker så vi må følge med hva som skjer under slike forhold.

Samtidig med renskestansen på torsdag fikk de også gjort et par andre viktige ting. I inntaket har vi fått en ny nivåsensor tilsendt fra leverandøren (etter at vi har hatt problemer med den opprinnelige). Den nye blei montert og begge sensorane både foran og bak inntaksrista ble kalibrert inn på nytt. Nå, også etter testing ved nedtapping og oppfylling i dagene etterpå, ser dette ut til å fungere helt fint igjen.

Nede i kanalen var det en viss spenning knyttet til hvordan det såg i og rundt den nye kjøleren. Tilbakemeldingene fra Johan og Trygve som var inne der var hyggelig å høre – det var heilt reint, ingen tilstopping mellom ribbene og alt såg flott ut.
Et par mottatt rustfrie plugger blei det også anledning til å få montert.