Endelig, etter lang venting og etter at vi først fikk feil skilt før neste forsendelse visst nok kom bort, kunne vi lørdag pakke ut de korrekte. De mest aktuelle nå ble straks montert, men litt provisorisk i første omgang. “Strømvirvel”på begge sider av rekkverket ved inntaket og “flodbølge” på veggen mot sørøst (nedstrøms dammen).

Regnværet i morges gjorde godt og bidrog fort til full produksjon. Vi har imidlertid hatt noen utfordringer med “grindtapet” selv om ristene er reine, men vi har klart å holde produksjonen oppe. Flere av oss har vert engasjert og vi har ila dagen gjort diverse tester og observasjoner som programmererne forhåpentligvis har nytte av i morgen når de skal sjekke ut systemet.
Inntak Breiborgsbekken har i dag fungert meget bra og tatt unna så godt som alt vannet selv om det har vert vann helt opp til flomløpet. Det kan tyde på at forsøket virker.For Hagabekk sin del så kom vannet seinere i bekken der enn på vestsida. I tillegg gikk det ei tid (et par timer gjerne?) før det blei noe trykk på det som kom ned til inntaket.Ved stasjonen er det alltid kjekt å se nå det går for fullt.Det er dessuten ingen maskinstøy, kun fosselyd, og den yttre lydmatta henger fint.