Da er dislpayet som viser minstevannsføringa på plass i vinduet i inntaket slik at det kan leses utenfra. Her viser det 52,9 liter pr sekund mens kravet fra 1.oktober er minst 50 l/s. Det beste er at tallet her stemmer overens med det i stasjonen og på fjernstyringa som viste 53 nå. Det er testa på ulike nivå og med samme resultat smiley.