Det er hektisk aktivitet lenger opp i dalen. Mens vi stort sett er ferdige med pengeforbruket og er mer opptatt av drift og inntekter, er skisenteret i full gang med sin storinvistering – ny stolheis fra det nye hyttefektet.
Planen er at den nye stolheisen skal være i drift til vinteren så det er ikke mer enn tid og vei. Det ryktes at betongarbeid og mer er ferdig ved øvre endepunkt og at arbeidet på mastefundamentene nedover pågår for fullt.
Nede ved E134, ved avkjøringa til skisenteret er det i alle fall stor aktivitet. Der ser vi også de store dimensjonene i denne heisen. Bildet under er prefabrikert armering til mastefundamentene.Forankringsboltene er mange og av stor dimensjon. Da er det selvsagt kraftige master som skal oppå også. Selv på bakken ruver de godt.Men det er mye annet også som skal til. Her er det deler i store stabler.En saftig lastebilkran står klar – det er bare å rygge bilen under og koble til. Denne er nok god å ha til all montering. Vi ønsker skisenteret lykke til med arbeidet framover høsten.