For byggelederen er det straks (lang-)helg, men selv om det er stille på anlegget blir det gjort diverse viktige ting. I dag er det gjort noe forarbeid for asfaltering av ute-arealet. Ved slamavskilleren utenfor stasjonen fikk Arne Martin på plass litt grus som Trygve fikk planert slik at det er klart for asfaltering over helga.I inntaket har golvet i våtrommet er golvet støvsugd og fått et strøk grunning før maling.God helg til de som kan tyvstarte allerede i dag….