En av de flotte dagene i sist uke fikk Trygve gått hele rørtraseen og laget en fin billedserie fra inntak Hagabekk og helt til Røldalsvatnet. Her kan turen følges ovenfra.

Øvre del mot Hagabekk.

Fra E134 retning mot Hagabekk.Inntaket og øvre område (der øvre riggplass var). Vegen til inntaket skimtes bak inntakshuset.Videre nedover mot riggområdet ovenfor E134Området ovenfor E134 (tidligere riggplass).Flaten videre bortover – over Håratunellen. Den flateste delen i traseen. Først sett ovanfra. Så sett nedanfra

Ved mannhol 1Drens ved mannhol 1.Kabeltraseen og adkomsten til Håraknuten (kiosken for nett-tilknytning).Området ved nettkiosken.

Bend 3 og nedover.Bend 2 og oppover.Skjæringa nedenfor bend 2.Nedover fra bend 2.

Tillordna ur mellom bend 1 og bend 2. Fra bend 1 og oppover.

Fra bend 1 og ned bratthenget mot Rv13 og stasjonen.Fra kraftstasjonen og sett oppover mot Rv13, bratthenget og bend 1

Vegen til stasjonen og området mot vatnet.

Det blir artig å se hvordan dette ser ut om et, to, tre og flere år.

Ett siste bilde som viser det flotte været og Røldalsvatnet som et speil tas med til slutt. Bildet er tatt østover rett mot enden av Røldalsvatnet og Røldal sentrum.