Det var greit å få noen millimeter nedbør i går ettermiddag. Også for meg fungerte det greit med å starte kraftverket direkte fra telefonen. Utover ettermiddagen/tidlig kveld blei tilsiget så bra at vi kom opp i god produksjon ( ca 90 % av maks). Det var spennende å se hvilken effekt det nye kjølesystemet ville ha, noe bl.a Trygve fulgte aktivt med på. Så langt ser det meget bra ut. Forskjellen på ut og inn-temperaturen var bare 1 grad og viklingslingstemperaturen såg ut til å ha ett lavere nivå enn tidligere.

Olav O rapporterte at det bare var fossalyd å høre fra kanalen. Det blir spennende å følge dette videre, men så langt tolker vi det slik den siste lydmatta har den ønska effekten. Det kan vi like smiley.