Johan og Trygve har fått montert lydmattene (samme seksjonene som vi har brukt) og lukket utløpet av kanalen med enda ei matte.Testkjøring måtte til, men på 250 kw får vi ikke det rette inntrykket. Men Johan og Trygve`s vurdering er at det nå er blitt enda bedre. Vi krysser fingrene, venter på mer vann slik at vi får litt guff på anlegget så får vi høre og konferere med naboene over vatnet.

Ellers er det ryddet etter arbeidene og klargjort for kjøring. Slik meldingene er kan det bli noen dråper på lørdag, men det kan like gjerne blir tørt og ingen drift ei uke til….

Trygve har ellers hatt befaring med NCC-asfalt (som skal asfaltere i området i nær framtid) og sett på det vi må reparere på rv 520 og noe asfaltering av avkjørsler og foran stasjonen.

Tablået som skal vise faktisk minstevannsføring ved inntaket er mottatt og snart under montering.

Vassdragsskilta vi har bestilt, og etterlyst, trodde vi endelig kom her en dag. Trygve var nok litt lang i maska når han åpnet pakkene og veiskilt – bla forkjørsvei og veinummer. Det er sikkert noen som er like lange i maske et annet sted – noen har nok byttet om noe her. Vi håper på bedre lykke en annen dag…..

Takk for innsatsen denne uka Johan og Trygve, og god helg til alle.