På nettsida til Småkraftforeninga i går var det skrevet et innlegg om kraftproduksjon og pris. Der skriver de:
I uke 36 økte kraftproduksjonen, men det gjorde også prisene. Dette skyldes visst eksport av kraft til Nederland og lavere vindkraftproduksjon i Danmark. Den såkalte Norned-kabelen har vert frakoblet for vedlikehold, men kom inn igjen i uke 35. De to siste ukene har den norske krafteksporten økt med nesten 200 GWh – til 480 GWh i uke 36. Mindre nedbør enn normalt bidrar også til å trekke opp prisene.

Det blir tørt i uke
37!! eller ??

Ifølge NVE sin siste
kraftsituasjonsrapport er prognosen for nedbørenergi i uke 37 beskjedne 0,2
TWh. Det utgjør bare 10 prosent av normalen – den som lever får se.

Så langt i år
utgjør den den samlede norske nedbørenergien 67,2 TWh. Det er 12,3 prosent
(eller 9,3 TWh) mindre enn normalen.
Dersom nedbørsvarslene holder seg tørre vil kraftprisene fortsette å stige.
Siden andre uken i juli har spotprisene løftet seg med om lag 5,50 øre/kWh, i
hele landet.

Prisoppgang i sør

I Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5) har den gjennomsnittlige
ukespotprisen steget fra 21,17 øre/kWh i uke 28 til 26,79 i uke 38.
Dagens spotpris (mandag 15. september) er fastsatt til 27,74 øre/kWh i
Sør-Norge.

Men dersom det skal bidra til noevi ha noe å selge. Vi lever i spenning til litt seinere i uka ….