Riktignok er det ikke noe småkraftvær for tida, men forholdene er praktfulle og bør oppleves.
Brakkelivet på 840 moh er en nytelse slike dager og preget av ro og harmoni. For Tygve som har hatt dette som base siden mai i fjor blir det nesten synd å avslutte nå, men uten gjøremål blir det lite å finne på nå når veden er oppgjort og på plass.På veg til å fra brakka, opp og ned Tveit-lia, er det god utsikt mot Håradalen, rørtraseen og kraftverket. Det er snøfritt, bart fjell, grønne lier og stille vann og en flott skue i dag. Allerede nå ser vi godt hvor fort arealene revegeterer seg og etter hvert vil forsvinne. På bildet er kraftstasjonen markert med en rød ring og rørtraseen med orange stipla linje (allikevel litt vanskelig å se for de som ikke er lokalkjent).Litt tilbake til “småkraftvær”. I helga kom det anslagsvis 60-70 mm nedbør og som forrige innlegg viste, mye vann og god produksjon en del timer. Med tre nye tørre dager har produksjonen gått gradvis nedover, men utrolig nok er produksjonen nå i kveld rett under 700 kw.

Selv om det i august var tomt for snø og lite nedbør ble produksjonen ca 1,2 gwh, noe vi etter forholdene er greit fornøyd med.

Neste uke skal vi installerer lukket kjølesystem så da blir det noen dager stans (fra tirsdag morgen). Slik meldingene ser ut i dag tyder det ikke på at det vil gi oss særlig vanntap. Meldinga for stasjonsområdet ser slik ut.I nedslagsfeltet vårt, 1350 moh, ser meldingene også fine ut.
Støyskjerminga som ble gjort ser så langt ut til å ha forventa effekt. Dette iflg det Trygve selv har konstatert og det naboene har rapportert. Når jobben i neste uke er ferdig skal vi henge opp ei matte til helt ute. Vi må fortsatt følge dette opp da både produksjonsnivå og værforhold har betydning for hvordan lyden går og hva som kan høres.

Fortsettelse neste uke.