Værmeldinga slo til så produksjonen gikk opp og ned utover ettermiddagen i tråd med nedbøren. Utpå kvelden ble det mer regn og produksjonen gikk raskt til maks. Noe kjølevannsproblematikk i natt gjorde at vi mistet noe tid og mw, men det går for fullt nå og gjør forhåpentligvis det hele dette og neste døgn.
Det rapporteres om mye nedbør og “kvite lier” i Røldal nå smiley.
Vi ser fram til å få det lukka kjølevannssystemet på plass. Om ei god uke skal dette arbeidet gjøres.

Det er litt spennende å følge med i inntak Breiborgsbekken når det nå kom bra med vann. Her er det gjort et forsøk som vi følger med på.
I dag ser det ut til å svelle godt unna, men en liten tilleggsmodifisering med å forhøye spalta for lufting kan gjerne testes. Med dagens vannføring renner det gjerne inn her også.Vi følger dette videre…

Bilder under viser hele Breiborgsinntaket i ettermiddag.I hovedinntaket nedenfor Saudabrua er det god fart både i selve Håraelva og utløpet fra Hagabekk.I inntak Hagabekk spruter det godt og når bildet blei tatt ser det ut som selve inntaket svelger godt unna.Siste:
“Oppholdsbyga” i ettermiddag/kveld har resultert i at produksjonen har gått jevnt nedover (3 mw nå kl 20:30). Vi håper på mer småkraftver i natt….

Mandag morgen.
Etter en nedbørsfattig kveld gikk produksjonen helt ned til 2,4 mw over midnatt. Så er tydeligvis våre bønner hørt – produksjonen gikk rett til topps og der ligger den som en strek fortsatt. Det er noen cm overløp også.