Kl 6 i morges gikk maskinen fortsatt på 250 kw og vannivået i inntaket var sunket ytterligere 12 cm smiley. Vanntemperaturen var 13,3 grader.

Utover formiddagen steig vannet i dammen igjen, i alle fall 10 cm, og gikk så litt opp og ned. Det er et fantastisk vær og ikke nedbør å se i mils omkrets…..

Med så lite vann gjennom maskina var det mulig å gå ned i yttre del av kanalen. Med støvler og hørselvern fikk Trygve tatt dette bildet innover mot turbinen.

Trygve rapporterer ellers om et fantastisk vær – 20 grader, sol og stille er ikke helt normalt på slutten av august smiley.

Kl 15 var Hans fra Spetals Verk ankommet og klar for diverse programmeringsjobber så da valgte vi å slå ut. Utover ettermiddagen blir det nok noe start og stopp i forbindelse med testing.

Status kl 19 er at anlegget går og vann-nivået er nede på 8 cm over minimumsgrensa. Vi venter på at det går til stopp når som helst nå.
Hans og Trygve har vert effektive og fått gjort unna diverse så langt i kveld….

Kveldsinfo.
Det ble stopp, men når dette skrives vet jeg ikke når det skjedde.
Del 2 av stålleveransen melder sin ankomst og Arne Martin og Trygve stiller i inntaket for å losse dette.
Etter litt mat fortsetter Hans og Trygve arbeidet, nå i inntaket.
Det er ikke vann til drift i natt.

I morgen er det nye aktiviteter på gang smiley….