Klokka 6, ser det ut til å være ca 7-8 cm overløp i inntaket (kraftverket står).

Dagens aktiviteter er at Hans fortsetter med sine programmeringsarbeider og forberedelse for installering av lukket kjøleanlegg. Han fikk gjort alle sine aktiviteter som planlagt. I inntaket skulle vi også oppdatere software på hydraulikkanlegget og samkjøre det mot styresystemet. Dette var mislykket så her må leverdøren av anlegget komme igjen og gjøre denne jobben. Vi har ikke relevante bilder fra dette arbeidet.

I dag har også hydraulikkanlegget i stasjonen blitt gjennomgått, mht til kontroll av oljenivå og kontroll av rør og kobling for å sjekke om det er noe lekkasje.

Trygve har forberedt et forsøk med opphenging av tjukke matter for å dempe turbinstøyen i kanalen som i perioder har sjenert naboene på andre sida av vatnet. 2 stk matter inkludert oppheng er klargjort . Kjell og Johan sørger for mattene kommer på plass slik som tenkt. Dessverre ble det glemt å ta bilder mens arbeidet pågikk så vi har bare bilde av den ytre matte når alt er ferdig.Lytte-postene og beboerne på andre sida, har så langt (lørdag) ikke hørt noe støy – det er i alle fall det jeg har fått melding om så langt. Vannet er noe nedtappa, det er litt trekk (mot vest – “ugunstig” retning) og produksjonen lite så virkningne må testes og sjekkes mer ut før vi kan konkludere. Vi har ei matte til som vurders hengt opp helt ute.Litt før kl 12 ble anlegget starta opp igjen på min produksjon (250 kw), men etter 1,5 t var det tomt for vann….

Klokka 16 ser det slik ut i inntaksdammen (og maskina står).Og slik i Håraelva rett ovenfor Saudadrua. Dette blir det ikke mye inntekter av.

Ila kvelden kom det litt reg og det var nok til at det litt før kl 23:30 ble oppstart igjen.