Befaring og avklaring med Vegvesenet i går og utførelse i ettermiddag – det kan en kalle ekspeditt levert.

Her er rekkverkskarane i sving med den avtalte justeringa av endeavslutningen på E134 rett ovenfor der vi hadde avkjøringa til riggplassen.Avkjøringa fra Rv 13 til stasjonen er ferdig. Takk til Arild og BG som var kjappe i snuen, rekkverkskarane som tok det på sparket og Trygve som fanget dette opp en fridag.

Forøvrig er det nok kjekt å kjøre cab når det er slikt flott sommervær smiley.