En fantastisk seinsommerdag i Røldal smiley. (Men ikke noe særlig for kraftproduksjon når det bare sildrer litt i elva og produksjonen er under 400 kwt smiley).

Dagen starter med en nyttig og trivelig befaring med 2 representanter for Vegvesenet, Arild fra BG og byggeleder Trygve. Vegvesenkarane var svært fornøyde med prosjektet og de siste detaljene for plassering av autovern og tilpasninger til eksisterende veier, både Rv 13, 520 og E134 blei det greit enighet om. Arbeidet med de siste detaljene og montering av autovern kan igangsettes. FLOTT – og takk til de involverte for god dialog og godt samarbeid.

I går fortsatte utlegginga av grus på veien til stasjonen og byggeleder fikk hengt opp kjettingen på fjell og stabbesteiner.I dag var Odd Bakka på plass med traktor med skrape og en hjelpesmann fra BG og har virkelig fått sving på grusinga av veien til stasjonen og området der. Det er visst litt nøye dette.Så var det veien til inntaket. .På inntakshuset er også en liten detalj nå rettet – nedløpet går nå rett på rista og i inntaket .
Tapperøret fra dammen (med utløp i elva) er sikret mot “inntrengere”, i første omgang, med armeringsnett som er skrudd fast til røyret. Det blir en liten test å se hvilke krefter som rårr når snø og is får regjere litt om noen måneder.
I sommer har vi hatt uvanlig høge vanntemperaturer i elva. Via kjølesystemet registrer vi temperaturen og såg på det meste 20-tallet. Det er nå i ferd med å normalisere seg. I formiddag var temperaturen 11,4 grader mens den nå kl 17:30 er 14,4 – tydeligvis er svært flott dag i dag ja.

Det minker på stoff til byggebloggen, men på torsdag/fredag har vi noe på gang så følg oss gjerne…
Forberedelsene er i gang.