Vi har ei tid nå sett at bekkeinntaka under visse tilsigsforhold ikke er helt opptimale. Det er spesielt når vannet kommer fort, at det blir luft i rørene som “holder igjen” og det blir overløp. Det betyr lite når det er overløp på hovedinntaket også, men vi har ved flere anledninger registrert at det er overløp på bekkeinntaka og ikke på hovedinntaket og det betyr tapte inntekter. Det ser ut som det kan ta både en og to timer før det svelger unna. Dette liker vi lite så utviklingsarbeid er satt i gang. Bildet under er i Hagbekk (uten tiltak).Problematikken er diskutert med konsulenten flere ganger + at vi har prøvd ulike enkle løsninger for å få ut lufta. Så langt har det vert lite vellykket. Bildet under er Breiborgsbekken med ett av forsøka (ingen effekt).En 20 cm høg finerlem før utløpet fra rista i Breiborgsbekken ser imidlertid ut til å ha hatt effekt.

Vi har lite lyst å sette på lufterør på rørledningene (det er gjerne ikke økonomisk forsvarlig heller) og har utfordret konsulenten på mulige løsninger. Jens har spekulert og har ei mulig teoretisk forklaring på hva som skjer. Etter enda mer spekulering har Bystøl skissert et forslag som vi i første omgang prøver ut i Breiborgsbekkinntaket. Ei skrå finerplate settes opp på en spesiell måte for å skille vann og luft og slippe lufta ut og opp. Da er det bare å slippe vannet på igjen og vente på et regnskyll – det har vert opphold i hele dag smiley.
For den som er interessert, er det bare å følge med på bloggen. Oppdatering kommer.