En liten milepæl er nådd i natt – vi har produsert vel 8,4 GWh og dermed halvparten av den teoretiske årsproduksjonen smiley. Det er etter 103 dagers drift og en sommer med det fineste været som visst nok noen gang er registrert.

Dersom en regner alle timene som driftstimer gir det en snittproduksjon på ca 3,4 pr time eller 81,5 pr døgn. Dette er vi svært fornøyd med.

Siden det nærmest er slutt på snøsmeltinga er vi nå prisgitt vær og nedbør for å få god produksjon. Det svinger voldsomst og er svært vanskelig å forutse og anmelde. De siste dagenes uvær har ikke gitt myr regn i vårt område så produksjonen pendler nå fra under 2 til maks (4,9).