I 1100 meters høyde er det nå grønt og fint. Det ligger fortsatt noen mindre snøfonner i nordvendte skråninger. Uten nedbør sørger disse for at generatoren surrer og går på 1-1,2 MW. I lune og sørøstvendte skråninger litt lavere var det trivelig å møte “tamryper” i går. 2 meters avstand var ikke noe problem for dette kullet på 5 (3 stk på bildet).