Ny mnd er i gang og etter noen dager med litt lavere temperatur, er det litt varmere igjen nå, 19 gr nå ca kl kl 13.

Nedbør har det blitt lite av, men produksjonen surrer og går på 1,7-2,2 MW allikevel.

Det er stille og normalt i inntaket. Produksjonen kjører ihht vannnivå – rett under topp dam.Tilsiget fra hovedelva ser slik ut.Fra Breiborgsbekken tar vi inn alt.Det gjør vi også fra Hagabekk.Minstevannsføringa, 100 liter/sek sørger for at det er ok med vann videre nedover i elva.Bilde fra elva lenger nede.

Her ser vi fossen og elva mellom Håratunellen og inntaket. Først ovenfor brua. Så nedenfor.Ved Hårabrua Og utløpet til Røldalsvatnet