Da har Tommy fikset fint til i traseen til inntak Hagaekk også.. .Tommy er ferdig med sin jobb og maskina er klar for flytting.Tommy har også brukt BG sin 3,5 tonner og gjort noen justeringer ved Breiborgsbekkinnaket samt i øvre del av turstien.

Ivar er også kommet i mål med “sine” arbeider. Tippen ved Rv13 er ferdig arrondert og stabbesteiner satt opp....Nede ved stasjonen er det også lagt ned rør for å lede bort takvannet. Operatøren fra BG fikk hjelp av Olav O til å få avløpsrøra på plass..

Ivar og Tommy er vel av de som har vert lengst på anlegget så de kjenner til mye av det som er gjort av grunn- og gravearbeid. Vi takker begge for god innsats og flott utført arbeid. Lykke til på neste oppdrag.