Støyen fra kraftverket er vi opptatt av skal være minst mulig. Vi har fortsatt bare midlertidig demping i kanalen, mest som forsøk for å verifisere det som skal inn. Det har vert lytta på andre sida av vatnet og vert dialog med beboerne i Bratteteig flere ganger uten at de har reagert på noe. Men, så skjedde det noe nå i juli – de hørte “peltonlyden” tydligere. Været var fint, Røldalsvatnet nærmest fullt, vindstille, men en liten trekk innover mot Røldal. Straks vi fikk høre dette (29.juli) ble det gjort et nytt midlertidig forsøk med demping. Olav O hengte opp presenningsflak utenfor det som allerede hang opp og helt ned i vatnet.

Tilbakemeldingen fra Kjell som snakket med naboene var at dette virket umiddelbart.

Vi jobber med en permanent løsning som vi håper kan monteres samtidig som vi installerer det lukka kjøleanlegget.

Kjære naboer – dersom dere leser dette – fortsett å gi oss tilbakemeldinger dersom det er noe. For å få til de beste løsningene trenger vi en tett og god dialog med dere.

Vi har ved flere anledninger registrert små mengder med noe som kan ligne olje på vatnet rette utenfor stasjonen.Vi har nærmest satt himmel og jord i bevegelse for å finne ut av dette uten at vi pr nå kan si eksakt hva det kommer fra. Hydraulikkanlegget på maskinen følges med argusøyne uten at vi finner at det er noe derfra. Fra inntaket har vi også utelukket noe. Vi har en mistanke om at en hendelse tidligere i prosjektet (reg som avvik da) med en kompressor som kolliderte med en kontainer, kan være rotårsaken. Siden det også er mye aktivitet oppover i dalen (hyttefeltet og ny ekspressheis) har vi også varslet de om at de er ekstra påpasselige og eventuelt varsler oss dersom det skjer uhell. Vi følger saken kontinuerlig videre.

Dersom noen ser noe og/eller kjenner til en mulig hendelse, hører vi gjerne fra dere.

Varmen har vert et “problem” for drifta. Vi har hatt et par stopp pga for høy oljetemperatur – varmen i maskinsalen blei så høg at vakta på temperaturen på hydraulikkolja slo ut. Tiltaket vårt blei å sette varmevifta på 0, men med luft rett på hydraulikkanlegget – og det virket smiley.

Vi sørget også for at spjeldet i veggen ble holdt åpent – bøyde til streng som holdt blada oppe.

Når konsulenten, Jens, fikk info og sjekket finner han at vi har montert rista feil vei. Maskina skal kunne suge luft inn smiley så dette må vi se på. Bilder viser rista innenfra.

Det har vert en svært så unormal juli og varme, men vi må se nærmere på forholdet.

Dette har også resultert i at temperaturen i elver og vann har vert unormal høg. Elvetemperaturen, kjølevatn inn, har vert mye på 16-18 grader, men både 19 og 20-tallet er sett!! Dette bildet fra 23.juli viser inntemp på 17,9 gr.

Temperaturen i Røldalsvatnet har også vert høyere enn vi er vant med. 24.juli viser dette i vika nedenfor oss. 18,2 i vatnet og 25,2 i lufta.

Vi hadde også tre hendelser på ett døgn med at rørbruddsventilen lukket seg og anlegget stoppet. Siden vi har kontinuerlig vakt på stedet oppdaget vi dette raskt og fikk startet igjen. Loddet ble tjoret fast for å få sjekket ut nærmere og leverandøren ble involvert. De har, som et seinere innlegg viser, vert på stedet og har nå også sendt oss ny software. Alt fungere nå normalt og loddet ble frigjort, men vi følger utviklingen.