Litt gråvær og noen regnbyger de siste dagene viser umiddelbart igjen på vannmengden i elver og bekker. Selv om vi fortsatt har snøsmelting passer det godt med litt nedbør. Vi kjører stort sett på 80% eller mer, sågar med overløp en god del av døgnet. Vi ligger godt an med produksjonen når vi nå passerer midten av juli. Vi kryper jevnt og trutt mot 7 gWh siden oppstart.

Brobyggerane, i dag Olav O og Trygve, melder at brua ikke er finansiert av bompenger, men av midler fra “Håradalen turveg” (les Håra Kraft). Dekket er lagt og så sollid at 6-hjulingen til Olav O greit kan kjøre over. Vi håper brua blir flittig brukt og at den tåle en snøvinter og minst 2 meter snø.Tommy er så godt som ferdig riggområdet og veien ned til E134.Det blir ikke noe synlig etter denne riggplassen når det får gro til litt.Tommy skal nå opp til Hagabekk. Der skal det ordnes til rundt selve inntaket før rørtraseen også der ordnes til igjen. Tapperørert fra inntaksdammen er forlenga ut slik at oppfylling og plastring kan utføres.I nedre delen har Ivar kommet seg over Rv13 og startet med opprydding i tippen. Det gjenstår noen meter på oversida av Rv13 som vil bli tatt før han gir seg i området.