Dagen i dag er en viktig merkedag mht at de første sertefikatene (for juni) mnd skal være klare. Vi har også gjort avtale om salg av opprinnelsesgarantier/LEC-sertifikater. Til sammen vil disse sikre oss inntekter som i dagens marked marked prises til ca 15 øre/kWt, røflig det samme som selve strømprisen. Siden det er markedet som rår varierer alle disse prisene. Pr nå ser det ut som samlede inntekter er minst ca 30 øre/kWt

Ivar og Tommy gjør flott arbeid i traseen. Avvølinga (dialekt for arrondering) nærmer seg ferdig i hovedtraseen. Ivar er straks nede på Fv13 mens Tommy bare har litt igjen ved riggplassen ved E134. I løpet av morgendagen flytter han nok til Hagabekk.

Billedserien under viser en tur nedover traseen slik det ser ut i dag. Øvre delen er vist tidligere så starter vi mellom inntaket og riggplassen.

Ved neste bekkekryssning kan det væe en del vann. Her velger vi å legge en liten bro i stien. Her ser vi Kjell og Olav O trosse regnbyga og er klar for å justere brobjelkene mens Trygve fotograferer. I morgen legges det tredekke over her.

Riggplassen er dekket til og Tommy er på veg ned til E134

....Flere steder er det laget fint til for naturlige avløp for små flombekker.

..Her rett før “Håraknuten” tipper det litt brattere nedover og vi ser til Røldalsvatnet.

Her er adkomsten opp til Håraknuten også tildekket.Siden vi har guttene (to av barnebarna) med på turen må vi selvsagt oppom ved Håraknuten og se på utsikten. Da kjenner de seg igjen og ser “Kakemonsteret” på andre sida av vatnet (et av flere kallenavn på formasjonen i granfeltet. Et annet er frosken. Det er litt lite synlig i dag når det er grått i våret, men er spesielt godt synlig om vinteren og noe vi ser rett mot oss fra hytta).Her ser vi nedover til bend 2.

Og da er vi i områder der Ivar startet på veg nedover..

.

De to bildene over viser at det naturlig tilordnes ur og vannansamling der dette passer.

Da er vi straks ved bend 1 og bratthenget.

Over kanten ser vi rett til stasjonen. Her er nå også øvre delen ferdig arrondert.

I bratthenget velger vi å la det være litt synlig humusholdig grus og pukk i gangveien slik at det er forsvarlig å gå her også før det gror igjen. Det gjøres et flott arbeid for å få tilordnet de berørte arealene nedover her.Her er øvre sidevei tildekket.

Slik fortsetter det ned mot Rv13.

Ivar er straks nede ved veien og da er det selve tippplassen ved avkjøringa til stasjonen som står for tur.

Vi er svært godt fornøyd med arbeidet som gjøres. Det er tydelig at det er flinke maskinførere med sans for praktiske detaljer som også bryr seg om hvordan det blir seende ut og legger sjela si i arbeidet. Mange takk til dere for flott arbeid.