Alle tomtene i de opparbeida hyttefeltene til Håradalen Utvikling (HU) er solgt og bygging pågår. På bildet under er 3 hytteprosjekter under utførelse.

HU er i full gang med opparbeiding av neste felt, og parallelt med dette bygges nå
Røldal Ekspress – stolheis direkte fra hyttefeltet og opp i skiområdet.

Røldal skisenter er i gang med sin største investering noen gang og iflg egen nettside investeres 40 MNOK i denne ekspressheisen.
Norges mest snørike alpinanlegg tar med dette steget opp blant de største alpinanlegga i landet. Etter planen skal heisen være i drift til 15.november.

Det betyr stor aktivitet med grunn- og betongarbeider utover sommeren og høsten. Allerede nå er et større antall gravemaskiner i sving i området.

Grønne bakker i skisenter passer godt nå, men disse karene trenger mye med en annen farge for å lykkes. (snø – det kommer oss til gode også).Bildet er “lånt” fra Røldal Skisenter si nettside og viser Lars Stenmoe fra Taubaneteknikk på Voss og daglig leder Oddvar Bratteteig når de undertegnet heiskontrakten 25.juni.

Aktuelle nettsider for mer info:
http://haradalen-utvikling.no/ og
www.roldal.com.
På linken http://roldal.com/sider/tekst.asp?side=191 finnes mer info om heisen.

I drift trenger alt dette strøm, og det er vi lokal produsent av smiley. En fin gimmick er også at snøen kommer til nytte flere ganger.

Vi ser frem til en fortsatt positiv utvikling i Håradalen spesielt og Røldal generelt og ønsker spesielt Håradalen Utvikling og Røldal Skisenter lykke til med årets prosjekter.