På Saghaug, midt mellom Bulken og Evanger, ligger Furegardane Kraftverk.
Åpningen av kraftverket ble markert med flere gjester og fikk stort oppslag i avisa Hordaland denne uka. Reportasjen og bilder fra anlegget finner dere på:

http://www.avisa-hordaland.no/nyhende/voss/straumlaus-kraftopning

Det er alltid trivelig å se og høre at nye småkraftverk settes i drift. Dette anlegget er bygget ut av Småkraft og har to falleiere.

Det er også interessant å sammenligne egne anleggsdata med andre sine. I reportasjen er følgende data oppgitt for dette anlegget. Håra Kraft sine tilsvarende data er medtatt i parentes.

Installert effekt: 5,49 MWA (samme)
Forventa årsproduksjon: 15,4 GWh (16,8)
Minstevannsføring sommer/vinter: 200/100 liter/sek (100/50)
Fallhøyde: 276,5 m (211)
Turbin: 6-stråla vertikal pelton (samme)
Byggekost: 57 MNOK (47)
Byggetid (før idriftsettelse): 20 mnd (11)
Idriftsettelse: 1.juli 2014 (1.mai)

Kraftverket skal være knyttet mot BKK sitt nett og må, dessverre etter det vi kjenner til, pga begrensa trafokapasitet, kjøre med redusert effekt den første tida.

Vi ønsker kraftverket et lykkelig liv og håper dette er en god investering for eierne og fallrettseiere.

Dette viser at det er mer en strømprisen som vanskeliggjør en økonomisk god drift av småkraftverk. Vi har heldigvis en avtale med Odda Energi som har hatt tilgjengelig trafokapasitet i sitt nett selv om sentralnettets kapasitet ikke er tilstrekkelig. Utbygginga av nettet må prioriteres i tråd med det som gis av konsesjoner.