Det ble en kveldstur i hele området så her er en statusrapport fra området. Inge har fått 3 fisker allerede så da trengs bare en til i dag :-). Røldalsvatnet er neste fullt nå.

Produksjonen er fortsatt god – full guff her.
Veien ned ble bedre nå så da er det snart bare grusing som gjenstår.Ivar har flyttet seg oppover i traseen og står nå ved bend 1. Her er det litt masser å flytte på, men det fikser seg nok. Det skal også legges ekstra masser på rør og klosse i bend 1.En god del jord er kjørt ned fra jordepoet ved riggplassen. Lenger oppe er det også lagret jord. Her er Tommy klar for å bidra nedover mot Ivar.

Fra riggplassen og oppover er det meste formet til. Den gamle kabelen som har ligget siden bygginga av Håratunellen er gravet opp og lagt klar for avhenting (OE). Berørt areal er tilordnet.Dette drensrøret fra rørgata ved riggplassen er forlenget slik at skal være lettere å ha under oppsikt. Iflg Trygve er det iskaldt vann som renner – oppkomme muligens?

Trygve er godt i gang med sluttryddinga etter skoginga langs traseen. Jammen blir det fort litt ved av det også. Siden det nå er godt tilrettelagt + at det er tørrvær nyttes ATV til å frakte ved og utstyr.I inntaksområdet renner det godt med vann. Bildene viser Breiborgsbekken i fjellsida, inntak Breiborgsbekken, overløp dam, elveløpet før og etter inntaksdammen

I tillegg er det MYE vann i Hagabekk. Røret øverst til venstre ledes inn i inntaksrøret og havnet i inntaksdammen, så noe av Hagabekk er inne.De andre to røra ledes over dammen og resten renner gjennom tapperøret i bunn.Inntakskonusen er på plass og armeringa så godt som klar så her er det bare å doble og støype.Inntakssjakta sett ovenfra. Fra E134 viser det nå godt igjen at øvre delen av traseen er tilordnet.Følg oss videre.