Steinmassene på nederste delen av veien til stasjonen er planert og da ser det mye bedre ut mht stigning. Litt pukk og grus nå så blir dette bra.Noen prøver fiskelykken ved Pilhammarfossen og det er visst fisk å få også. Ved inntaket i Hagabekk er forskalinga revet og materiellet ryddet fint opp. Det jobbes nå må å lede vannet bort fra det siste feltet slik at en kan starte forskaling der. Vær og temperatur er med oss igjen.
Planen var å prøve å lede en del vann rett i røret og til hovedinntaket, men siden den østre delen av løpet har mest vann, ledes det forbi ved å lage en provisorisk dam og lede det i rør som går over overløpet.. Nedover i grøftetraseen viser det fort igjen etter Tommy.