Etter noen dager med kaldere vær og noe redusert produksjon, er det i em fult kjør igjen. Det er bra for produksjonen, men dårlig for de som jobber i Hagabekk. For å få til dagens bunnstøp i midtfeltet måtte enda ett rør legges inn for å lede bort vann.

Manger bilde….

Tommy planerer og i dag ble også den “gamle” ubrukte kabelen til OE (anleggsforsyning til Håratunellen..?) fjernet og arealet fikset til. OE stilte med person som leder for sikkerhet. Bilde mangler foreløpig.

Gaute og Joar kjører jord fra riggområdet og nedover i traseen.

Ivar fortsetter med arbeidet i nedre del av veien til stasjonen og dette tegner til å bli bra.