Uka starter dårlig – uærlig folk har dessverre forsynt seg av verktøy fra denne gravemaskinen en eller annen gang ila helga.Maskina stod ved Rv13 i nærheten av nedkjøringa til kraftverket. Saken er anmeldt.

Dersom noen har sett noe mistenkelig er det fint om dere gir oss eller politiet melding om det.

Men maskina har vert i drift det som bl.a viser igjen når dagen er omme, er all steinen som Joar har tippa i nedre del av stasjonsveien.Veien skal rettes opp slik at den får en jevn og fin stigning. Før dette såg det slik ut – slakt nederst og brattere mot svingen.Ellers har det vert et trivelig besøk/befaring/møte i dag. Ole Per Schei fra NVE, miljøtilsynet, har vert på sin tredje runde på anlegget. Han var godt fornøyd med arbeidet som var gjort og på befaringa gjennom hele traseen ble det avklart at ønska løsninger kan gjennomføres. Bl.a legger vi til rette en slags sti langs rørtraseen. Dette ønskes både av turistnæringa, grunneier og befolkningen i området.

Dersom dette blir slik vi tenker oss vil det bli en fin rundtur på Håra. F.eks slik: Fra Hordatun på E134 noen få meter så nedover langs Rv13 til avkjørselen til Håra Kraftverk, til høyre oppover i terrenget langs rørtraseen helt opp til Rv520 (Saudaveien), videre noen hundre meter nedover langs E134 og inn på gamleveien på Håra ned til Hordatun. For de som ønsker å gå litt lenger kan det tas avstikkere videre oppover i terrenget både på “Saudasida” av Håraelva og videre oppover Håradalen mot skitrekket. Her kan en gå via hyttefeltene og komme ned igjen på gamleveien mot Hordatun. GOD TUR.

Foruten Schei og Trygve var både grunneier (Olav O), Arild fra BG og maskinkjørerne med på befaringa. Det ble også avtalt en liten justering på planene – fundamentet for veien til Hagabekk beholdes, men jordslås, slik at skogeier og grunneier har anledning å benytte dette som er slags tilkomst til området selv om den gror igjen (ikke synlig vei). En ting ble glemt – BILDER!!!!

Vi har forøvrig fått flere positive tilbakemeldinger på at det ser bra ut der overflate er ferdigplanert (ved inntaket). Det er kjekt å få når vårt mål er at det skal bli et ryddig, pent og fint begrodd området etter hvert. Rapport kommer.
Vi har også ved et par anledinger hatt kontakt med Røldølen Arvid Odland. Han er professor i botanikk og sier han er svært fornøyd med det arronderingsarbeidet som er gjort til nå.

Olav O har vert en liten tur til fjells, gamleveien over mot Seljestad, og sjekket forholdene. Bildet fra Elversvatnet, 1060 moh, viser at det fortsatt er litt å tære på. Høyere opp er det enda mer. Temperaturen var 9 grader – ingen sommer der enda nei. All avrenning herfra havner i Håraelva og kraftverket.

I Hagabekk er forskalinga revet og ryddet fint opp. Nå klargjøres det for midtseksjonen og da passer det svært godt med noe lavere temperatur og mindre avrenning. Bilde kommer etter hvert…..