Med lavere døgntemepratur og nordlig trekk minker også tilsiget. Dette ser vi fort i Breiborgsbekken når det endrer seg fra overløp til at alt går i røret.Her ser vi det smale kammeret hvor vannet tas inn. Blir det lite vann nå så får vi lagt på rista som skal være her.

Vannivået i dammen holder vi så høyt som mulig uten at det er overløps, så tilpasses produksjonen automatisk ihht hvor mye vann som er tilgjengelig. Til venstre i bildet kommer minstevannsføringa som sørger for at det allikevel er vannføring ned til Hagabekk. Videre er det jo plenty vann.

Vannstanden i Røldalsvatnet stiger jamt og trudd og dermed reduseres fossen fra kraftverket.Området blir også mye finere når vatnet kommer opp.

I dag har det vert generalforsamling i Håra Kraft AS. Møtestedet var i sosialen i stasjonsbygget. Alle akseeigerane stilte på møtet (dessverre glemte vi å ta bilde).
Styret blei utvida med ett styremedlen. Denne plassen ble gitt til Hardanger Kraft AS (eier). De hadde pekt ut Per Bjarne Mosdal, direktør ved Odda Enerig, som sin representant. Vi ønsker Per Bjarne hjertelig velkommen i styret. Styreleder var på valg og ble gjenvalgt.