Husmontøren nærmer seg ferdig med monteringsarbeidet i sosialen. Kjøkkenet er straks klart til bruk.Men jammen blir er det litt emballasje også så det blir litt opprydding.Robert fra Høyer Odda har også vert innom og ferdigstilt noe restarbeid både i sosialen og i inntakshuset.

I dag er det maskinaktivitet igjen i nedre del og det er sluttarbeidet på øvre del av veien som pågår (bilde får komme en annen dag).

Ved inntaket er snart terrenget tilordnet igjen og begge maskinene er på vei nedover i rørtraseen. Ps – MYE vann går i elva selv ved full produksjon.Gaute og Tommy er ekstra ivrige og jobber lang dag i dag. I Hagabekkinntaket var første støypen i dag. Neste støyp blir i morgen.