I inntak Hagabekk er det god framdrift så her er det ikke så lenge før det blir støyping.

Det er bra med vatn i Hagabekk så det fosser godt rundt de som jobber på stedet.Vann til salgs…. Etter bildet å dømme skulle en tro at kraftverket stod, men nei – det går for fullt. Området her er snart klart for gjenngroing.