Fossen ut fra kraftverket er den samme, målt i vannmengde, men siden Røldalsvatnet stiger blir den mer og mer beskjeden.Rundt inntaket viser sluttarbeidene nå godt igjen. Etter plastring med stein og avplanering med stein og andre masser, er det langt kjørt på noen 10-talls lass med jord som har vert lagret i området.Overløpet fra Breiborgsbekken ledes rett til elveleie. Her mangler bare sikringa over selve rørtraseen.Bildet under viser hvor minstevannsføringa kommer ut i elveløpet. Dette er rett nedstrøms dammen.
Mens det nå er mer enn nok vann i elva og vi har minstevannsføringa via et eget rør, kan vi teste dette ut og få kalibrert målingene. Minstevannsføringa på sommertid er 100 l/s og det halve om vinteren. Pr nå går i tillegg Hagabekk + overløpet på dammen i tillegg til dette.Etter hvert er det planen at det skal komme et lysskilt på inntakshusveggen som viser minstevannsføringa.

I forbindelse med et annet prosjekt var Jens fra Bystøl forbi i ettermiddag. Da måtte han selvsagt på inspeksjon. Her ved inntaksdammen i Hagabekk. Han ser ut til å være strålende fornøyd, gjerne mest med armeringa smiley.Slike besøk er alltid nyttig og Jens er en oppmerksom og flink kar. Her såg han at vi hadde laget en knekk på muren for å tilpasse til fjellet, og da kunne vi kutte en tenkt støttevegg smiley. Han minnet også om et par andre ting – takk til Jens.