Det er flott vær og fine arbeidsforhold fortsatt. Selv om det ikke er nedbør sørger snøsmeltinga for at vi fortsatt kjører kraftverket på fullt hele døgnet. På ettermiddag- og kveldstid er det i tillegg en god del overløp.

Røldalsvatnet stiger og Pilthammarfossen minker så vi er spent på om støybildet på andre sida av vatnet endrer seg med det. Men, dagens lyttepost rapporterer bare om fossesus. Det ser forøvrig ut som hele anlegget fort vil bli integrert i terrenget og naturen rundt.
I Hagabekkinntaket er det armering som pågår nå. Også her blir det en kraftig og godt armert konstruksjon.