Lyn og torden slå ut stasjonen to ganger i dag. Det resulterte i en snau times stanstid, men ingen skader som vi kjenner til.

Ellers er det full aktivitet med forskaling i Hagabekkog arrondering og planering mot E134 og mellom Rv13 og lukehuset. Det viser godt igjen og ser ut til at vi skal få dette bra til mot terrenget ellers.Her har Tommy planert til veien ned til lukehuset og fyller opp, retter av og skal finplanere området rundt.I dag er det så pass mye vatn i Breiborgsbekken at tømmerøret ikke sveller unna.