Det er trivelig å se når sluttarbeidene pågår og det pusses opp i anleggsområdet. Mellom dammen og mot fyllinga til E134 er det mest snart gjemt.To gravemaskiner, en til å laste og en til å legger ut, samt dumper til transporten og kort transportavstand, er området fort forvandlet til fin utmark igjen.Med full produksjon og ingen av bekkene inne, er det allikevel flere cm overløp.Ved inntak Hagabekk viser det fort igjen når forskalinga kommer opp.Vidar sørger for at snekkerane har tilstrekkelig med materiell tilgjengelig.

Trygve har hatt en sjekkerunde på støy og samtidig foretatt ettertrekking av bolter på plater og ulike forbindelser på generatoren i dag.

Ivar, med gravemaskin nr 3 er i skråningene nedenfor mellomlageret ovenfor stasjonen og plukker opp stein og ordner til igjen “tilsølte” områder. Bilder kommer en annen dag.