Selv om vi har vert på andre sida og sjekket om og hva vi hører av støy fra kraftverket, samt snakket med noen av de som bor nærmest tidligere også, blir det en ny runde i dag. Sist var Røldalsvatnet helt nedtappa og det var nok noe mindre vegitasjon.

I dag går kraftverket for fullt, Røldalsvatnet er ca 10 m nede og det er frodig vegitasjon rundt om. Det er blå himmel, stille og fint vær.

Innvendig er det en høyfrekvent lyd som forplanter seg til sosialdelen og som vi ikke er fornøyd med. Vi jobber med saken,

Rett utenfor kraftverket er det ganske så stille – en dur høres, men mot vatnet skal du bare få meter fra før det er “fossen” som overtar lydbildet.

Straks vi fjerner oss fra bygget er det lite å høre, men fossen ses og høres jo. Dette også endrer seg nok når vannet stiger og det gror mer til i nærområdet. Uansett – ikke sjenerende for noen slik vi ser det.

På andre sida av vatnet blir det god anledning og sjekke fra flere steder.

En av beboerne i Bratteteig bekrefta å ha snakka med Trygve tidligere og hørte lite og ingen ting. Ho sier det samme i dag til Olav O. Det er biltrafikken på E134 som virkelig gir lyd fra seg mot de. Vedkommende lovte å ta direkte kontakt dersom de reagerte på noe.

På gåtur i det mest utsatte området – rett ovenfor kraftverket – møtte Olav O og frue en turgåer som sa at ho ofte gikk tur i området utover til Odland og at ho merka en dur av og til alt etter vindretningen, men ingen ubehagelig lyd.

På Einersnes, rett overfor kraftverket melder Olav O at de kun hørte trafikken fra E134 (Håradalen spesielt).

På folkemunne høres det “omen” av en snakkes at det er støy, noe vi ikke helt forstår etter de observasjonene vi har og den direkte tilbakemeldingen de som kan bli utsatt gir oss.. Men vi holder det under oppsikt og siden vi pr i dag bare har et enkel forsøksdemping i kanalen skal vi gjøre noe mer der.

Høyfrekvent lyd er ikke registrert, ei heller rapportert fra de som ble snakket med.

Dette var kl 16:30 lørdag 7.juni.

Lytteposten fortjener et bilde på bloggen. “Stille som i graven her.”