Det ble kort nedetid for at netteier skulle få i drift igjen nett med full kapasitet. Så nå produserer vi med full effekt.

Ved inntaksdammen under og mot E134 er Hagabekkledningen overfylt og nå er Joar og Gaute i full gang med oppfylling av området. Ivar kjører “Tommy sin” maskin i dag og laster masse.Fra E134 og mot inntak Hagabekk er grøft fylt igjen og det er laget god adkomstvei til inntaket.Tilrigginga på arbeidsstedet er godt i gang.Her spyles fjellet og klargjøres for forskaling.Det er god vannføring i Hagabekk.