I dag er det innpåkobling av begge bekkeinntaka som er den viktigste aktiviteten. Maskina blei stoppa og dammen tappet ned i dag tidlig. BG og Odda Plast har vert i gang med to gjenger, en på Hagabekkrøret og en på Breiborgsbekkrøret og fått koblet disse på hovedinntaket. Her er den provisoriske dammen fjernet og Breiborgsbekken går i tømmerøret for inntaksdammen.Her er røret som skal til hovedinntaket koblet på konusen i Breiborgsbekkinntaket.Og her er røret koblet sammen med andre enden (som var lagt ut et stykke tidligere).Her kommer røret fra Hagabekk ut gjennom borehålet. Overgangen fra fjell til grøft er sikret med ei bukka rustfri plate.Røret går med litt fall (ca 5 cm) mot dammen (hovedinntaket).Og her er det koblet sammen med det innstøpte røret.Da er det bare å singe og starte oppfylling og arrondering.

På andre sida av E134 er røret allerede overfylt og god adkomstvei til inntak Hagabekk gjort klar slik at forskalingsmateriellet kan kjøres opp dit i morgen.

Straks de var klare med rørkoblingene ble dammen fyllt opp og kraftverket startet opp igjen.

Ved stasjonen er Vegard (i Ivar sin maskin) i aktivitet med flere sluttarbeider – stikkrenne, rensk, litt muring osv.

Nå i em har Trygve en gjeng på ca 10 personer fra Hydro Energi, prosjektavdelingen, med seg på befaring på anlegget.

Odda Energi har funnet og er i ferd med å rette feilen på nettet (kabel) så i morgen formiddag blir det strømstans for å koble den til igjen.