Ikke alle hadde tatt langheng så det var noe aktivitet på anlegget i dag også. Ivar fortsatte oppryddinga mot vatnet og fikset dette fint opp.Bg har et par mann i sving. De har ryddet ved Breiborgsbekkinntaket og gyser nå fast boltane for inntaket til Hagabekk. Diftsmessig går det som en strek – full effekt og fortsatt et lite overløp. Det er godt med vann i bekkene så vannføringa i Håraelva er nærmest “som før”.