Det ser ut som Odda Energi har gjort en god jobb på linjenettet og Spetals v/Hans og Morten en god jobb med kjølesystemet. Maskinen går på fullt – som en strek – uten noen problemer. GODT JOBBA.

Pithammarfosser holder jevn sprut.