I dag har Odda Energi hatt strømstans for å koble inn ny kabel – bra. Stanstida fikk vi nytte til vedlikehold og utbedring. Etter oppstart fikk vi raskt adgang til å kjøre maks – 4,9 MW – så nå kjører vi gjennom alt det vannet maskinen klarer å kjøre. Vi håper det fortsette slik ei stund. Selv om vi nå tar unna maks er det mye uutnytta vann – det betyr overløp.For oss her nede ved vatnet er det ikke mulig å registrere at det er borte noe vann i elva. Vannmengden er stor og susen fortsatt forstyrrende.

I Breiborgsinntaket, som blei støpt i går, er nå forskalinga revet og vi ser mer hvordan dette blir. I hovedinntaket er det klart for påkobling av røret.Røret som skal påkobles ligger klart fra hovedinntaket noen meter lenger borte så noen timer med en gravemaskin og litt leggeinnsats så er det påkoblet.Hagabekkrøret er sveist sammen og lagt oppover til inntaket.Foreløpig legges røret lenger opp enn det egentlig skal. Planen er å demme opp midlertidig og lede vannet i røret også mens arbeidene med inntaket pågår.