En viktig milepæl er nådd i dag når vi fikk brevet fra NVE om vedtak om godkjenning av Håra Kraftverk for rett til elsertifikater. Vedtaket gjelder fra 9.juni 2014 og i 15 år smiley.